Login

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu serwisu Globallink.pl
1. Administratorem danych osobowych jest Global Link Adam Michalak, który prowadzi działalność za pośrednictwem serwisu http://globallink.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów usług na stronie www.globallink.pl
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych osobowych.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
6. Klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
jak również do ich modyfikacji i natychmiastowego usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi serwisu internetowego.
7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.